Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Proizvodnja i distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

Djelatnosti koje slijede nakon proizvodnje filmova, videofilmova i televizijskog programa

Djelatnosti prikazivanja filmova

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Distribucija filmova, videofilmova i televizijskog programa

Ovaj razred uključuje:

  • distribuciju filmova, videovrpci, DVD-a i sličnih proizvoda kinima, televizijskim mrežama i postajama i ostalim prikazivačima

Ovaj razred također uključuje:

  • stjecanje prava na distribuciju filmova, videovrpci i DVD-a

Ovaj razred isključuje:

  • umnožavanje filmova, kao i umnožavanje audio i videovrpci, CD-a ili DVD-a s master-kopija, vidi 18.20
  • trgovinu na veliko snimljenim videovrpcama i DVD-ima, vidi 46.43
  • trgovinu na malo snimljenim videovrpcama i DVD-ima, vidi 47.63