Category2

Djelatnosti agencija za prikupljanje i naplatu računa te kreditnih ureda

Ovaj razred uključuje:

  • naplatu potraživanja i doznačavanje naplaćenih potraživanja korisnicima (naručiteljima), kao što su usluge naplate mjenica ili dugova
  • prikupljanje informacija kao što su podaci o kreditima i zaposlenosti pojedinaca te podaci o kreditima poduzeća i davanje informacija financijskim ustanovama, trgovcima na malo i ostalima radi procjene kreditne sposobnosti tih osoba i poduzeća
Category1
Category3