TopAnchor1
BottomAnchor1
Category2

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića

Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti keteringa

Ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti pripreme i usluživanja pića

Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane

Smještaj

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti keteringa

Ovaj razred uključuje usluge opskrbe hranom koje se temelje na ugovoru s kupcima, na lokaciji koju je odredio kupac, za određeni događaj.

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju lako pokvarljive hrane za preprodaju, vidi 10.89
  • trgovinu na malo lako pokvarljivom hranom, vidi odjeljak 47
Category1
Category3