Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Djelatnosti botaničkih i zooloških vrtova i prirodnih rezervata

Djelatnosti knjižnica i arhiva

Djelatnosti muzeja

Rad povijesnih mjesta i građevina te sličnih zanimljivosti za posjetitelje

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Djelatnosti knjižnica i arhiva

Ovaj razred uključuje:

  • dokumentacijske i informacijske djelatnosti knjižnica svih vrsta, čitaonica, slušaonica i prostorija za gledanje te javnih arhiva, koji pružaju usluge javnosti i posebnim korisnicima kao što su studenti, znanstvenici, djelatnici, članovi itd., kao i rad državnog arhiva:
    • organiziranje zbirki, specijaliziranih ili nespecijaliziranih
    • izrada kataloga (katalogiziranje zbirki)
    • posuđivanje i čuvanje knjiga, zemljopisnih karata, časopisa, filmova, ploča, vrpca, umjetničkih djela itd.
    • pronalaženje materijala prema zahtjevima korisnika itd.
  • djelatnosti fototeka i filmoteka