Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Poštanske i kurirske djelatnosti

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

Djelatnosti pružanja univerzalnih poštanskih usluga

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti pružanja ostalih poštanskih i kurirskih usluga

Ovaj razred uključuje:

  • prikupljanje, razvrstavanje, prijevoz i uručenje (domaće i međunarodne) pismovnih pošiljaka i paketa od poduzeća koja nisu davatelji univerzalnih poštanskih usluga. Može se uključiti jedna ili više vrsta prijevoza, a djelatnost se može obavljati, bilo vlastitim (privatnim), bilo javnim prijevozom.

Ovaj razred također uključuje

  • usluge isporuke na kućnu adresu

Ovaj razred isključuje:

  • prijevoz robe, vidi (prema vrsti prijevoznog sredstva) 49.20, 49.41, 50.20, 50.40, 51.21 i 51.22