Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Djelatnosti ostalih članskih organizacija

Djelatnosti poslovnih organizacija, organizacija poslodavaca i strukovnih članskih organizacija

Djelatnosti sindikata

Djelatnosti sindikata

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti sindikata

Ovaj razred uključuje:

  • promicanje interesa zaposlenika organiziranih putem organizacija radnika, odnosno sindikata

Ovaj razred također uključuje:

  • djelatnosti udruga čiji su članovi zaposlenici uglavnom zainteresirani za predstavljanje svojih gledišta u vezi s plaćama i uvjetima rada i za usklađenu akciju preko organizacije
  • djelatnosti pojedinačno osnovanih sindikata, sindikata sastavljenih od udruženih podružnica i organizacija radnika sastavljenih od udruženih sindikata na osnovi struke, regije, organizacijske strukture ili drugih kriterija

Ovaj razred isključuje:

  • obrazovnu djelatnost takvih organizacija, vidi odjeljak 85