Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom

Ovaj razred uključuje:

  • socijalne, savjetodavne, dobrotvorne i slične usluge koje se pružaju starijim osobama i osobama s invaliditetom u njihovim domovima ili drugdje, a provode ih vladini uredi ili privatne organizacije, nacionalne i lokalne organizacije samopomoći i stručnjaci koji pružaju savjetodavne usluge:
    • posjećivanje starijih i bolesnih osoba te osoba s invaliditetom
    • djelatnosti dnevne skrbi za starije osobe i odrasle osobe s invaliditetom
    • djelatnosti stručne rehabilitacije i habilitacije za osobe s invaliditetom, pod uvjetom da je obrazovna komponenta ograničena

Ovaj razred isključuje:

  • financiranje i upravljanje programima obveznoga socijalnog osiguranja, vidi 84.30
  • djelatnosti slične onima koje su opisane u ovom razredu, ali uključujući smještaj, vidi 87.30
  • djelatnosti dnevne skrbi za djecu s invaliditetom, vidi 88.91