Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Djelatnosti ustanova za njegu

Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem

Djelatnosti zdravstvene zaštite

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom

Ovaj razred uključuje djelatnosti domova i drugih ustanova koje pružaju usluge cjelodnevne skrbi za starije osobe i osobe s invaliditetom, koje nisu sposobne u potpunosti se brinuti o sebi i/ili koje ne žele živjeti samostalno. Skrb u pravilu uključuje smještaj, prehranu i nadzor te pomoć u svakodnevnom životu kao što su usluge održavanja kućanstva. U nekim slučajevima ove jedinice pružaju usluge stručne njege svojim korisnicima u izdvojenim prostorima koji se nalaze u okviru same jedinice. Ovaj razred uključuje:

  • djelatnosti:
    • domova za starije i nemoćne osobe, bez usluga zdravstvene njege ili uz minimalnu njegu
    • centara za pomoć i njegu
    • domova za smještaj osoba s invaliditetom (tjelesno oštećene osobe)

Ovaj razred isključuje:

  • domove za starije i nemoćne osobe s uslugama njege, vidi 87.10
  • djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem, pri čemu ni liječenje ni obrazovanje nisu važni elementi, vidi 87.90