Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Emitiranje radijskog programa

Emitiranje radijskog programa

Emitiranje televizijskog programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Emitiranje radijskog programa

Ovaj razred uključuje djelatnosti emitiranja zvučnog signala preko radiopostaja i opreme za prijenos radijskog programa građanstvu, pridruženim radiopostajama ili pretplatnicima.

Ovaj razred također uključuje:

  • djelatnosti radijskih mreža, tj. sastavljanje i prijenos radijskog programa pridruženim radijskim postajama ili pretplatnicima bežičnim emitiranjem, kabelskom mrežom ili satelitom
  • djelatnosti emitiranja radijskog programa preko interneta (internetske radio postaje)
  • emitiranje podataka koje je povezano s emitiranjem radijskog programa

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju snimljenoga radijskog programa, vidi 59.20