Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Gradnja brodova i čamaca

Gradnja brodova i plutajućih objekata

Gradnja čamaca za razonodu i sportskih čamaca

Proizvodnja prijevoznih sredstava, d. n.

Proizvodnja vojnih borbenih vozila

Proizvodnja željezničkih lokomotiva i tračničkih vozila

Proizvodnja zrakoplova i svemirskih letjelica te srodnih prijevoznih sredstava i opreme

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Gradnja brodova i plutajućih objekata

Ovaj razred uključuje gradnju brodova, osim plovila za sport i rekreaciju, te gradnju plutajućih objekata. Ovaj razred uključuje:

 • gradnju komercijalnih brodova
  • putničkih plovila, trajekata, brodova za prijevoz tereta, tankera, tegljača itd.
 • gradnju ratnih brodova
 • gradnju ribarskih brodova i tvornica brodova za preradu ribe

Ovaj razred također uključuje:

 • gradnju lebdjelica (osim rekreacijskih lebdjelica)
 • izgradnju platformi za bušenje, plutajućih ili podvodnih
 • izgradnju plutajućih objekata:
  • plutajućih dokova, pontona, kesona, plutajućih pristaništa, plutača, plutajućih spremnika, teglenica, svjetionika, plutajućih dizalica, gumenih čamaca na napuhavanje koji se ne koriste u rekreacijske svrhe itd.
 • proizvodnju elemenata za brodove te plutajućih objekata

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju dijelova za plovila koja ne čine glavne dijelove trupa:
  • proizvodnju jedara, vidi 13.92
  • proizvodnju brodskih propelera, vidi 25.99
  • proizvodnju sidara od željeza i čelika, vidi 25.99
  • proizvodnju brodskih motora, vidi 28.11
 • proizvodnju navigacijskih instrumenata, vidi 26.51
 • proizvodnju svjetlosne opreme za brodove, vidi 27.40
 • proizvodnju amfibijskih motornih vozila, vidi 29.10
 • proizvodnju brodova i čamaca na napuhavanje koji se koriste u rekreacijske svrhe, vidi 30.12
 • specijalizirani popravci i održavanje brodova te plutajućih objekata, vidi 33.15
 • lomljenje brodova, vidi 38.31
 • unutarnje instalacije brodova, vidi 43.3