Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Iznajmljivanje i davanje u zakup (lea­sing) opreme za rekreaciju i sport

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Iznajmljivanje videokaseta i diskova

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Ovaj razred uključuje:

 • iznajmljivanje raznovrsnih predmeta za osobnu uporabu ili kućanstvo (osim opreme za sport ili rekreaciju), kućanstvima ili poduzećima:
  • tekstila, odjeće i obuće
  • namještaja, keramičkih i staklenih proizvoda, kuhinjskog i stolnog posuđa, električnih aparata za kućanstvo i kućnih potrepština
  • nakita, glazbenih instrumenata, scenskih rekvizita i kostima
  • knjiga, novina i časopisa
  • strojeva i opreme kojima se koriste amateri ili se koriste iz hobija, npr. alati za popravke u kućanstvu,
  • cvijeća i biljaka
  • elektroničke opreme za uporabu u kućanstvu

Ovaj razred isključuje:

 • iznajmljivanje automobila, kamiona, prikolica i autodomova (kampera), bez vozača, vidi 77.1
 • iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, vidi 77.21
 • iznajmljivanje videokaseta i diskova, vidi 77.22
 • iznajmljivanje uredskog namještaja, vidi 77.33
 • iznajmljivanje motocikla i kamp-prikolica bez vozača, vidi 77.39
 • iznajmljivanje posteljine, radnih odijela i sličnih predmeta u praonicama rublja, vidi 96.01