Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti iznajmljivanja i davanja u zakup (leasing)

Davanje u zakup (leasing) prava na uporabu intelektualnog vlasništva i sličnih proizvoda, osim radova koji su zaštićeni autorskim pravima

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme te materijalnih dobara

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) ostalih strojeva, opreme i materijalnih dobara, d. n.

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) plovnih prijevoznih sredstava

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) poljoprivrednih strojeva i opreme

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) strojeva i opreme za građevinarstvo i inženjerstvo

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) zračnih prijevoznih sredstava

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Djelatnosti zapošljavanja

Putničke agencije, organizatori putovanja (turoperatori) i ostale rezervacijske usluge te djelatnosti povezane s njima

Uredske administrativne i pomoćne djelatnosti te ostale poslovne pomoćne djelatnosti

Usluge u vezi s upravljanjem i održavanjem zgrada te djelatnosti uređenja i održavanja krajolika

Zaštitne i istražne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme (uključujući računala)

Ovaj razred uključuje:

  • iznajmljivanje i operativni zakup (leasing) uredskih strojeva i opreme, bez rukovatelja:
    • računala i računalne periferne opreme
    • strojeva za umnožavanje, pisaćih strojeva i strojeva za obradu teksta
    • računovodstvenih strojeva i opreme: registar-blagajni, elektroničkih kalkulatora itd.
    • uredskog namještaja