Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Izvođačka umjetnost

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

Rad umjetničkih objekata

Umjetničko stvaralaštvo

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Izvođačka umjetnost

Ovaj razred uključuje:

  • pripremu i izvedbu kazališnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:
    • djelatnosti kazališnih i plesnih skupina ili ansambala, cirkuskih trupa, orkestara ili glazbenih sastava
    • djelatnosti slobodnih umjetnika kao što su glumci, plesači, glazbenici, predavači ili govornici

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti osobnih kazališnih ili umjetničkih agenata ili agencija, vidi 74.90
  • djelatnosti u vezi s dodjelom kazališnih ili filmskih uloga, vidi 78.10