Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima

Ribarstvo

Akvakultura

Ribolov

Morski ribolov

Slatkovodni ribolov

Šumarstvo i sječa drva

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Morski ribolov

Ovaj razred uključuje:

 • ribolov na komercijalnoj osnovi u oceanima i obalnim vodama
 • ulov morskih rakova i školjaka
 • ulov kitova
 • ulov morskih vodenih životinja: morskih kornjača, mješičnica, mahovnjaka, morskih ježinaca, itd.

Ovaj razred također uključuje:

 • djelatnosti brodova koji se bave morskim ribolovom i preradom te konzerviranjem morske ribe
 • vađenje ostalih morskih organizama: prirodnih bisera, spužvi, koralja i algi

Ovaj razred isključuje:

 • ulov morskih sisavaca, osim kitova, npr. morževa, tuljana, vidi 01.70
 • preradu kitova na brodovima tvornicama, vidi 10.11
 • preradu ribe, rakova i školjaka na brodovima koji se bave preradom i konzerviranjem ribe ili u tvornicama na kopnu, vidi 10.20
 • iznajmljivanje čamaca za razonodu s posadom za prijevoz morem i priobaljem (npr. za ribolov), vidi 50.10
 • usluge nadzora, zaštite i ophodnje u vezi s ribolovom, vidi 84.24
 • sportsko-rekreativni ribolov i usluge povezane s njim, vidi 93.19
 • rad rezervata za sportski ribolov, vidi 93.19