Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Obrazovanje

Osnovno obrazovanje

Ostalo obrazovanje i poučavanje

Djelatnosti vozačkih škola

Obrazovanje i poučavanje u području kulture

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

Ostalo obrazovanje i poučavanje, d. n.

Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju

Predškolsko obrazovanje

Srednje obrazovanje

Visoko obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Obrazovanje i poučavanje u području sporta i rekreacije

Ovaj razred uključuje pružanje poduke iz sportskih disciplina za skupine ili pojedince, na primjer u kampovima ili školama. Također su uključeni sportski kampovi bez obzira da li uključuju noćenje ili ne. Ne uključuje sportske gimnazije i visoke škole. Poduka se može organizirati u različitim okruženjima, na primjer u dvoranama ili na terenima organizatora poduke ili u prostorijama klijenata, u obrazovnim ustanovama ili na neki drugi način. Poduka koje se pruža u ovom razredu je formalno organizirana. Ovaj razred uključuje:

  • poduku iz sporta (bejzbol, košarka, kriket, nogomet, itd.)
  • djelatnosti sportskih kampova
  • poduku iz gimnastike
  • poduku iz jahanja (djelatnosti akademija za jahanje i škola za jahanje)
  • poduku iz plivanja
  • djelatnosti profesionalnih sportskih instruktora, učitelja i trenera
  • poduku iz borilačkih vještina
  • poduku iz kartaških igara (kao što je bridž)
  • poduku iz joge

Ovaj razred isključuje:

  • obrazovanje i poučavanje u području kulture, vidi 85.52