Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba parom i klimatizacija

Opskrba parom i klimatizacija

Proizvodnja plina; distribucija plinovitih goriva distribucijskom mrežom

Proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Opskrba parom i klimatizacija

Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju, skupljanje i distribuciju pare i tople vode za grijanje, pogonske i ostale svrhe
  • proizvodnju i distribuciju rashlađenim zrakom
  • proizvodnju i distribuciju rashlađenom vodom za potrebe hlađenja
  • proizvodnju leda, za potrebe hlađenja hrane i ostale potrebe (npr. hlađenje)