Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

Poštanske i kurirske djelatnosti

Skladištenje i prateće djelatnosti u prijevozu

Prateće djelatnosti u prijevozu

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

Prekrcaj tereta

Uslužne djelatnosti u vezi s kopnenim prijevozom

Uslužne djelatnosti u vezi s vodenim prijevozom

Uslužne djelatnosti u vezi sa zračnim prijevozom

Skladištenje robe

Vodeni prijevoz

Zračni prijevoz

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

Ovaj razred uključuje:

 • prosljeđivanje tereta
 • organiziranje prijevoza željeznicom, cestom, morem ili zrakom
 • organiziranje skupnih i individualnih isporuka (uključujući podizanje i isporuku roba te skupnu isporuku)
 • izdavanje i pribavljanje transportne dokumentacije i tovarnih listova
 • djelatnosti carinarnica
 • djelatnosti prekomorskih špeditera i agencija za zračni prijevoz tereta
 • posredovanje prostorima za odlaganje tereta u brodskim i zračnim lukama
 • djelatnost rukovanja robom, npr. privremeno pakiranje robe isključivo radi zaštite robe za vrijeme tranzita, prepakiranja, uzimanja uzorka, vaganja robe

Ovaj razred isključuje:

 • kurirske djelatnosti, vidi 53.20
 • pružanje usluga osiguranja za motore, marine, zrakoplove i transport, vidi 65.12
 • djelatnosti putničkih agencija, vidi 79.11
 • djelatnosti turoperatora, vidi 79.12
 • pomoćne usluge u turizmu, vidi 79.90