Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

Radovi na krovištu

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

Završni građevinski radovi

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti, d. n.

Ovaj razred uključuje:

 • specijalizirane građevinske djelatnosti koje se obavljaju na različitim vrstama građevina, a zahtijevaju specijalno izvođenje ili opremu:
  • fundiranje, uključujući i zabijanje stupova (šipova)
  • radove na zaštiti od vlage i vode (hidroizolacijski radovi)
  • uklanjanje vlage iz zgrada
  • iskop okna
  • montažu čeličnih elemenata, proizvedenih od drugih
  • armiračke radove
  • zidanje i popločavanje kamenom
  • montažu i demontažu skela i radnih platformi, isključujući iznajmljivanje skela i radnih platforma
  • gradnju dimnjaka i industrijskih peći
  • radove koji zahtijevaju specijalistički pristup i za koje su neophodne penjačke vještine i uporaba odgovarajuće opreme, npr. visinski radovi na visokim građevinama
 • podvodne radove
 • gradnju vanjskih bazena za plivanje
 • čišćenje parom, pješčanim mlazom i slične radove na vanjskim dijelovima zgrade
 • iznajmljivanje kranova i ostale opreme za gradnju, koja se ne može razvrstati pod pojedine vrste građevinskih radova, s rukovateljem

Ovaj razred isključuje:

 • iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme bez rukovatelja, vidi 77.32