Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Emitiranje programa

Informacijske uslužne djelatnosti

Izdavačke djelatnosti

Proizvodnja filmova, videofilmova i televizijskog programa, djelatnosti snimanja zvučnih zapisa i izdavanja glazbenih zapisa

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

Računalno programiranje

Savjetovanje u vezi s računalima

Upravljanje računalnom opremom i sustavom

Telekomunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostale uslužne djelatnosti u vezi s informacijskom tehnologijom i računalima

Ovaj razred uključuje ostale djelatnosti povezane s informacijskom tehnologijom i računalima, koje nisu drugdje razvrstane kao što su:

  • usluge oporavka podataka nakon pada računalnog sustava
  • usluge instaliranja (postavljanja) osobnih računala
  • usluge instaliranja softvera

Ovaj razred isključuje:

  • instaliranje glavnog i sličnih računala, vidi 33.20
  • računalno programiranje, vidi 62.01
  • upravljanje računalnom opremom i sustavom, vidi 62.03
  • obradu podataka i usluge poslužitelja, vidi 63.11