Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Sportske djelatnosti

Zabavne i rekreacijske djelatnosti

Djelatnosti zabavnih i tematskih parkova

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti

Ovaj razred uključuje djelatnosti koje se odnose na zabavu i rekeraciju (osim zabavnih i tematskih parkova) koje nisu drugdje razvrstane:

 • rad automata za igru na kovanice
 • djelatnosti rekreacijskih parkova (bez smještaja)
 • rad rekreacijskih prometnih objekata, npr. marina
 • rad skijališta
 • iznajmljivanje opreme za odmor i razonodu kao sastavni dio rada rekreacijskih objekata
 • sajmove i priredbe zabavne prirode
 • djelatnosti plaža, uključujući iznajmljivanje objekata ili opreme kao što su kabine za presvlačenje, ormarići, ležaljke itd.
 • djelatnosti plesnih dvorana i diskoteka, bez usluge pripreme i usluživanja pića

Ovaj razred također uključuje djelatnosti producenata ili organizatora zabavnih priredbi uživo, osim umjetničkih i sportskih priredbi, u objektima ili izvan njih.

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti žičara, sedežnica, skijaških žičara i vučnica, vidi 49.39
 • krstarenja povezana s ribolovom, vidi 50.10 i 50.30
 • prostore i objekte za kraći boravak posjetitelja u rekreacijskim parkovima, šumama i kampovima, vidi 55.30
 • kampove za stambene autoprikolice, kampove za razonodu, kampove za lov i ribolov te prostore za kampiranje, vidi 55.30
 • djelatnosti diskoteka, s uslugom pripreme i usluživanja pića, vidi 56.30
 • djelatnosti kazališnih skupina i cirkuskih trupa, vidi 90.01