Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Gradnja građevina niskogradnje

Gradnja zgrada

Specijalizirane građevinske djelatnosti

Elektroinstalacijski radovi, uvođenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali građevinski instalacijski radovi

Ostale specijalizirane građevinske djelatnosti

Uklanjanje građevina i pripremni radovi na gradilištu

Završni građevinski radovi

Fasadni i štukaturski radovi

Ostali završni građevinski radovi

Postavljanje podnih i zidnih obloga

Soboslikarski i staklarski radovi

Ugradnja stolarije

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostali završni građevinski radovi

Ovaj razred uključuje:

  • čišćenje novih zgrada nakon završetka gradnje
  • ostale završne građevinske radove, d. n.

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti dizajnera unutrašnjih dekoracija, vidi 74.10
  • unutrašnje čišćenje zgrada i drugih građevina, vidi 81.21
  • specijalizirano unutrašnje i vanjsko čišćenje zgrada, vidi 81.22