Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u društvenim i humanističkim znanostima

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Istraživanje i eksperimentalni razvoj u biotehnologiji

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostalo istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima

Ovaj razred uključuje:

 • istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim i tehničkim znanostima, osim istraživanja i eksperimentalnog razvoja u biotehnologiji:
  • istraživanje i razvoj u prirodnim znanostima
  • istraživanje i razvoj u tehničkim i tehnološkim znanostima
  • istraživanje i razvoj u medicinskim znanostima
  • istraživanje i razvoj u poljoprivrednim znanostima
  • multidisciplinarno istraživanje i razvoj pretežno u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima