Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Tiskanje i uslužne djelatnosti povezane s tiskanjem

Knjigoveške i srodne usluge

Ostalo tiskanje

Tiskanje novina

Usluge pripreme za tisak i objavljivanje

Umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Ostalo tiskanje

Ovaj razred uključuje:

  • tiskanje magazina i ostalih periodičkih publikacija koje izlaze manje od četiri puta na tjedan
  • tiskanje knjiga i brošura, glazbenih djela i glazbenih rukopisa, zemljopisnih karata, atlasa, plakata, reklamnih kataloga, prospekata i drugih tiskanih oglasa, poštanskih marki, upravnih biljega, dokumenata, čekova i drugih vrijednosnih papira, pametnih kartica, albuma, dnevnika, kalendara, poslovnih obrazaca i ostalih tiskanih komercijalnih publikacija, papirnatih potrepština za osobne potrebe i drugih materijala tiskanih pomoću knjigotiska, ofseta, fotogravure, fleksografije, sitotiska i drugih tiskarskih strojeva, strojeva za umnožavanje, računalnih pisača, pisača itd., uključujući brzo tiskanje
  • izravno tiskanje na tekstilu, plastici, staklu, metalu, drvu i keramici Tiskani materijali su obično zaštićeni autorskim pravom.

Ovaj razred također uključuje:

  • tiskanje naljepnica ili etiketa (litografija, gravura, fleksografija i ostalih)

Ovaj razred isključuje:

  • tiskanje tekstila i odjevnih predmeta sitotiskom, vidi 13.30
  • proizvodnju pribora za pisanje (bilježnica, registratora, računovodstvenih knjiga, poslovnih obrazaca itd.), kada tiskana informacija nije glavna karakteristika, vidi 17.23
  • izdavanje tiskanog materijala, vidi 58.1