Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Piljenje i blanjanje drva

Piljenje i blanjanje drva

Proizvodnja proizvoda od drva, pluta, slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Piljenje i blanjanje drva

Ovaj razred uključuje:

 • piljenje, blanjanje i strojno obrađivanje drva
 • rezanje, ljuštenje i cijepanje trupaca
 • proizvodnju drvenih željezničkih pragova
 • proizvodnju nesastavljenoga drvenog materijala za podove
 • proizvodnju drvne vune i drvnog brašna, iverja, sječka

Ovaj razred također uključuje:

 • sušenje drva
 • impregnaciju ili kemijsku obradu drva sa zaštitnim sredstvima ili drugim materijalima

Ovaj razred isključuje:

 • sječu drva i proizvodnju grubo obrađenog drva, vidi 02.20
 • proizvodnju furnira dovoljno tankog da se može koristiti za šperploče, ploče i panele, vidi 16.21
 • proizvodnju šindre i cijepanog (tesanog) drva te tokarenih profila, vidi 16.23
 • proizvodnju cjepanica ili prešanog drva, vidi 16.29