Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Izvođačka umjetnost

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

Rad umjetničkih objekata

Umjetničko stvaralaštvo

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti

Ovaj razred uključuje:

  • pomoćne djelatnosti u izvođačkoj umjetnosti potrebne za izvedbu kazališnih predstava, koncerata i opera ili plesnih priredbi i drugih scenskih priredbi:
    • djelatnosti režisera, producenata, dizajnera scenskih kulisa, scenskih radnika, kostimografa, majstora rasvjete itd.

Ovaj razred također uključuje djelatnosti producenata ili organizatora umjetničkih događaja uživo, sa ili bez scenske opreme.

Ovaj razred isključuje:

  • djelatnosti osobnih kazališnih ili umjetničkih agenata ili agencija, vidi 74.90
  • djelatnosti u vezi s dodjelom kazališnih ili filmskih uloga, vidi 78.10