Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme

Popravak električne opreme

Popravak elektroničke i optičke opreme

Popravak i održavanje brodova i čamaca

Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava

Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica

Popravak ostale opreme

Popravak proizvoda od metala

Popravak strojeva

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Popravak elektroničke i optičke opreme

Ovaj razred uključuje popravak i održavanje proizvoda proizvedenih u skupinama 26.5, 26.6 i 26.7, osim onih koji se smatraju proizvodima za kućanstvo. Ovaj razred uključuje popravak i održavanje mjerne, ispitne, navigacijske i kontrolne opreme skupine 26.5 kao što su: • zrakoplovni instrumenti • uređaji za testiranje automobilskih ispušnih plinova • meteorološki instrumenti • uređaji za testiranje i ispitivanje fizičkih, električnih i kemijskih svojstava • geodetski instrumenti • radijacijski detektori i nadzorni uređaji

 • popravak i održavanje uređaja za iradijaciju, elektromedicinskih i elektroterapeutskih uređaja iz razreda 26.60 kao što su:
  • uređaji za dijagnosticiranje magnetske rezonance
  • oprema za medicinski ultrazvuk
  • pejsmejkeri
  • pomoćni slušni uređaji
  • elektrokardiografi
  • elektromedicinska endoskopska oprema
  • uređaji za iradijaciju
 • popravak i održavanje optičkih instrumenata i opreme iz razreda 26.70, ako se radio komercijalnoj upotrebi kao što su:
  • dalekozori
  • mikroskopi (osim elektronskih, protonskih)
  • teleskopi
  • prizme i leće (osim oftalmoloških)
  • fotografski uređaji

Ovaj razred isključuje:

 • popravak i održavanje fotokopirnih uređaja, vidi 33.12
 • popravak i održavanje računala i periferne opreme, vidi 95.11
 • popravak i održavanje računalnih projektora, vidi 95.11
 • popravak i održavanje komunikacijske opreme, vidi 95.12
 • popravak i održavanje komercijalnih televizora i videokamera, vidi 95.12
 • popravak videokamera za kućanstva, vidi 95.21
 • popravak satova, vidi 95.25