Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Djelatnosti članskih organizacija

Ostale osobne uslužne djelatnosti

Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

Popravak računala i komunikacijske opreme

Popravak komunikacijske opreme

Popravak računala i periferne opreme

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Popravak komunikacijske opreme

Ovaj razred uključuje popravak i održavanje komunikacijske opreme kao što su:

  • bežični telefoni
  • mobilni telefoni
  • modemi
  • telefaksni uređaji
  • komunikacijsko-prijenosna oprema (npr. usmjernici, premosnici, modemi)
  • dvosmjerni radiouređaji
  • profesionalne televizijske kamere i videokamere