TopAnchor1
BottomAnchor1
Category2

Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme

Popravak električne opreme

Popravak elektroničke i optičke opreme

Popravak i održavanje brodova i čamaca

Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava

Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica

Popravak ostale opreme

Popravak proizvoda od metala

Popravak strojeva

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Popravak ostale opreme

Ovaj razred uključuje popravak i održavanje opreme koja nije pokrivena u ostalim skupinama ovog odjeljka. Ovaj razred uključuje:

  • popravak ribarskih mreža, uključujući krpanje
  • popravak užadi, snasti, platna za jedrenje i nepromočivih cerada
  • popravak vreća za čuvanje umjetnih gnojiva i kemikalija
  • popravak ili obnavljanje drvenih paleta, brodskih bačava i sličnih predmeta
  • popravak flipera i ostalih igraćih aparata na kovanice
  • restauriranje orgulja i ostalih povijesnih glazbenih instrumenata

Ovaj razred isključuje:

  • popravak kućanskog i uredskog namještaja, restauriranje namještaja, vidi 95.24
  • popravak bicikla, vidi 95.29
  • popravak i prenamjenu odjeće, vidi 95.29
Category1
Category3