Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Instaliranje industrijskih strojeva i opreme

Popravak proizvoda od metala, strojeva i opreme

Popravak električne opreme

Popravak elektroničke i optičke opreme

Popravak i održavanje brodova i čamaca

Popravak i održavanje ostalih prijevoznih sredstava

Popravak i održavanje zrakoplova i svemirskih letjelica

Popravak ostale opreme

Popravak proizvoda od metala

Popravak strojeva

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Popravak proizvoda od metala

Ovaj razred uključuje popravak i održavanje proizvoda od metala iz odjeljka 25. Ovaj razred uključuje:

 • popravak metalnih tankera, rezervoara i kontejnera
 • popravak i održavanje cijevi i cjevovoda
 • popravak mobilnih uređaja za zavarivanje
 • popravak čeličnih brodskih bačvi
 • popravak i održavanje parnih kotlova i drugih generatora pare
 • popravak i održavanje pomoćne opreme koja se upotrebljava s parnim generatorom:
  • kondenzatora, ekonomizera, supergrijača, sakupljača pare i akumulatora
 • popravak i održavanje nuklearnih reaktora, osim odjeljivača izotopa
 • popravak i održavanje dijelova brodskih ili drugih kotlova
 • popravak galvanizacijom kotlova za centralno grijanje i radijatora
 • popravak i održavanje vatrenog oružja i streljiva (uključujući popravak sportskih pištolja i pištolja za rekreaciju)
 • popravak i održavanje kolica za kupnju

Ovaj razred isključuje:

 • oštrenje noževa i pila, vidi 33.12
 • popravak sustava za centralno grijanje itd., vidi 43.22
 • popravak mehaničkih uređaja za zaključavanje, sefova vidi 80.20