Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

Djelatnosti vatrogasne službe

Poslovi javnog reda i sigurnosti

Poslovi obrane

Sudske i pravosudne djelatnosti

Vanjski poslovi

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Poslovi javnog reda i sigurnosti

Ovaj razred uključuje:

  • upravljanje i vođenje redovitih i pomoćnih policijskih snaga, koje financira država, te lučkih, graničnih, obalnih straža i ostalih specijalnih policijskih snaga, uključujući reguliranje prijevoza, registraciju stranaca i vođenje registra uhićenika
  • osiguranje opskrbe za uporabu u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća

Ovaj razred isključuje:

  • rad policijskih laboratorija, vidi 71.20
  • upravljanje i vođenje vojnih oružanih snaga, vidi 84.22