Category2

Poslovi obrane

Ovaj razred uključuje:

 • upravljanje, nadzor i vođenje vojnih obrambenih poslova, te kopnenih, morskih, zračnih i svemirskih obrambenih snaga kao što su:
  • borbene snage kopnene vojske, mornarice i zračnih snaga
  • inženjerijske, prijevozne, komunikacijske, obavještajne, materijalne, ljudske te druge neborbene snage i zapovjedništva
  • pričuvne i pomoćne snage obrambenog sustava
  • vojna logistika (pribavljanje opreme, zgrada, pribora itd.)
  • zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu
 • upravljanje, vođenje i podršku civilnih obrambenih snaga
 • podršku u razradi planova za nepredviđene situacije i izvođenje vježbi u koje su uključene civilne institucije i građani
 • upravljanje istraživačkom i razvojnom politikom i povezanim fondovima u području obrane

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti istraživanja i eksperimentalnog razvoja, vidi odjeljak 72
 • pružanje vojne pomoći stranim zemljama, vidi 84.21
 • djelatnosti vojnih sudova, vidi 84.23
 • osiguranje opskrbe za uporabu u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća, vidi 84.24
 • obrazovne djelatnosti vojnih škola, viših škola i akademija, vidi 85.4
 • djelatnosti vojnih bolnica, vidi 86.10
Category1
Category3