Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

Djelatnosti vatrogasne službe

Poslovi javnog reda i sigurnosti

Poslovi obrane

Sudske i pravosudne djelatnosti

Vanjski poslovi

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Poslovi obrane

Ovaj razred uključuje:

 • upravljanje, nadzor i vođenje vojnih obrambenih poslova, te kopnenih, morskih, zračnih i svemirskih obrambenih snaga kao što su:
  • borbene snage kopnene vojske, mornarice i zračnih snaga
  • inženjerijske, prijevozne, komunikacijske, obavještajne, materijalne, ljudske te druge neborbene snage i zapovjedništva
  • pričuvne i pomoćne snage obrambenog sustava
  • vojna logistika (pribavljanje opreme, zgrada, pribora itd.)
  • zdravstvena zaštita vojnog osoblja na terenu
 • upravljanje, vođenje i podršku civilnih obrambenih snaga
 • podršku u razradi planova za nepredviđene situacije i izvođenje vježbi u koje su uključene civilne institucije i građani
 • upravljanje istraživačkom i razvojnom politikom i povezanim fondovima u području obrane

Ovaj razred isključuje:

 • djelatnosti istraživanja i eksperimentalnog razvoja, vidi odjeljak 72
 • pružanje vojne pomoći stranim zemljama, vidi 84.21
 • djelatnosti vojnih sudova, vidi 84.23
 • osiguranje opskrbe za uporabu u zemlji u slučaju mirnodopskih nesreća, vidi 84.24
 • obrazovne djelatnosti vojnih škola, viših škola i akademija, vidi 85.4
 • djelatnosti vojnih bolnica, vidi 86.10