Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

Posredovanje u trgovini drvom i građevinskim materijalom

Posredovanje u trgovini gorivima, rudama, metalima i industrijskim kemijskim proizvodima

Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom

Posredovanje u trgovini namještajem, proizvodima za kućanstvo i željeznom robom

Posredovanje u trgovini poljoprivrednim sirovinama, živom stokom, tekstilnim sirovinama i poluproizvodima

Posredovanje u trgovini raznovrsnim proizvodima

Posredovanje u trgovini specijaliziranoj za određene proizvode

Posredovanje u trgovini strojevima, industrijskom opremom, brodovima i zrakoplovima

Posredovanje u trgovini tekstilom, odjećom, krznom, obućom i kožnim proizvodima

Umjetnost, zabava i rekreacija

Posredovanje u trgovini hranom, pićima i duhanom

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na veliko za vlastiti račun, vidi 46.2 do 46.9
  • trgovinu na malo preko posrednika, vidi 47.99