Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Proizvodnja mliječnih proizvoda

Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda

Proizvodnja pripremljene hrane za životinje

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

Ovaj razred uključuje:

 • obradu i konzerviranje riba, rakova i školjaka: zamrzavanje, duboko zamrzavanje, sušenje, dimljenje, soljenje, potapanje u salamuru, stavljanje u limenke itd.
 • proizvodnju proizvoda od ribe, rakova i školjaka: ribljih fileta, riblje ikre, kavijara, nadomjestaka kavijara itd.
 • proizvodnju ribljih jela za ljudsku uporabu ili kao hrane za životinje
 • proizvodnju nejestivog brašna i iscijeđenog soka od riba te ostalih vodenih životinja

Ovaj razred također uključuje:

 • djelatnosti na brodovima koji se bave isključivo preradom i konzerviranjem ribe
 • preradu morskog raslinja

Ovaj razred isključuje:

 • obradu i konzerviranje ribe na brodovima koji se bave ribolovom, vidi 03.11
 • preradu kitova na kopnu ili na specijaliziranim brodovima, vidi 10.11
 • proizvodnju ulja i masti od morskih životinja, vidi 10.41
 • proizvodnju pripremljenih zamrznutih ribljih jela, vidi 10.85
 • proizvodnju riblje juhe, vidi 10.89