Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja aparata za kućanstvo

Proizvodnja baterija i akumulatora

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

Proizvodnja elektromotora, generatora, transformatora te uređaja za distribuciju i kontrolu električne energije

Proizvodnja ostale električne opreme

Proizvodnja žice i elektroinstalacijskog materijala

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja električne opreme za rasvjetu

Ovaj razred uključuje proizvodnju električnih žarulja i cijevi te njihovih dijelova i komponenata (osim stakla za električne žarulje); električnih učvršćivača (osim za vozila), električne rasvjetne opreme, i rasvjetnih komponenata za ugradnju (osim strujnih žičanih uređaja). Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju svjetiljki, pribora i žarulja s pražnjenjem, žarnom niti, fluorescentnih, ultraljubičastih, infracrvenih itd.
 • proizvodnju plafonijera
 • proizvodnju lustera
 • proizvodnju stolnih lampi (tj. svjetiljki)
 • proizvodnju rasvjetne opreme koja se koristi za božićna drvca
 • proizvodnju električnih kamina
 • proizvodnju baterijskih ručnih svjetiljki
 • proizvodnju električnih svjetiljki za hvatanje insekata
 • proizvodnju lanterni (npr. karbidnih, električnih, plinskih, gazolinskih, kerozinskih)
 • proizvodnju reflektora (osim za vozila)
 • proizvodnju ulične rasvjete (osim prometne signalizacije)
 • proizvodnju svjetlosne opreme kao dijela transportne opreme (npr. za motorna vozila i zrakoplove)

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju neelektrične rasvjetne opreme

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju staklenog posuđa i staklenih dijelova za svjetiljke, vidi 23.19
 • proizvodnju strujnih žičanih uređaja za rasvjetne instalacije, vidi 27.33
 • proizvodnju stropnih ventilatora ili kupaonskih ventilatora sa svjetlosnim uređajima, vidi 27.51
 • proizvodnju električne signalne opreme kao što je prometna i pješačka signalizacija, vidi 27.90
 • proizvodnju električnih reklama, vidi 27.90