Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Prerada i konzerviranje mesa i proizvodnja mesnih proizvoda

Prerada i konzerviranje riba, rakova i školjki

Prerada i konzerviranje voća i povrća

Proizvodnja mliječnih proizvoda

Proizvodnja mlinskih proizvoda, škroba i škrobnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda

Prerada čaja i kave

Proizvodnja gotove hrane i jela

Proizvodnja homogeniziranih prehrambenih pripravaka i dijetetske hrane

Proizvodnja kakao, čokoladnih i bombonskih proizvoda

Proizvodnja ostalih prehrambenih proizvoda, d. n.

Proizvodnja šećera

Proizvodnja začina i drugih dodataka hrani

Proizvodnja pekarskih i brašneno-konditorskih proizvoda

Proizvodnja pripremljene hrane za životinje

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja gotove hrane i jela

Ovaj razred uključuje proizvodnju gotove (tj. pripremljene, začinjene i kuhane) hrane i jela. Ta su jela obrađena kako bi se očuvala, odnosno u zamrznutom ili konzerviranom obliku, a obično su pakirana i pripremljena za daljnju prodaju. Ovaj razred ne uključuje pripremu jela za neposrednu potrošnju na licu mjesta, kao što je u restoranima. Da bi se hrana smatrala jelom mora sadržavati najmanje dva različita sastojka (osim sezonskih proizvoda itd.). Ovaj razred uključuje:

  • proizvodnju mesnih jela ili jela od peradi
  • proizvodnju jela od ribe, uključujući “fish and chips“
  • proizvodnju jela od povrća
  • proizvodnju zamrznutih ili na drugi način konzerviranih pizza

Ovaj razred također uključuje:

  • proizvodnju domaćih i nacionalnih jela

Ovaj razred isključuje:

  • proizvodnju svježe hrane ili jela s manje od dva sastojka, vidi odgovarajući razred u odjeljku 10
  • proizvodnju lako pokvarljivih gotovih jela, vidi 10.89
  • trgovinu na veliko gotovim jelima, vidi 46.38
  • trgovinu na malo gotovim jelima u dućanima, vidi 47.11, 47.29
  • ugovarače usluga hrane za prijevozna poduzeća, vidi 56.29