Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Dovršavanje tekstila

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Proizvodnja ostalog tekstila

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.

Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila

Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

Proizvodnja tepiha i sagova

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

Tkanje tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju gotovih proizvoda od svih vrsta tekstilnih materijala, uključujući od pletenih i kukičanih tkanina:
  • vunenih pokrivača, uključujući putne vunene pokrivače
  • posteljnog, stolnog, kupaoničkog ili kuhinjskog rublja
  • popluna, perina, jastuka za krevete, za sjedenje, vreća za spavanje itd. - proizvodnju gotovih proizvoda za opremanje stana:
  • zavjesa, zastora, roleta, prekrivača za krevet, navlaka za namještaj ili strojeve itd.
  • cerada, tenda, proizvoda za kampiranje, jedara, sjenila protiv sunca, prekrivača za automobile, strojeve i namještaj itd.
  • zastava za razne potrebe
  • krpa za čišćenje, pranje suđa i sl. proizvoda, pojaseva za spašavanje, padobrana itd.

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju tekstilnog dijela električnog popluna
 • proizvodnju ručno tkanih tapiserija

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju tekstilnih proizvoda za tehničke svrhe, vidi 13.96