Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

Proizvodnja satova

Proizvodnja komunikacijske opreme

Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računala i periferne opreme

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

Ovaj razred uključuje proizvodnju sustava i instrumenata za istraživanje, pronalaženje, navigaciju, vođenje, zrakoplovstvo i nautiku; programa i uređaja za automatsko upravljanje i reguliranje kao što su grijanje, klimatizacija, hlađenje; instrumenata i uređaja za mjerenje, prikazivanje, indiciranje, bilježenje, emitiranje i kontroliranje temperature, vlažnosti, tlaka, vakuuma, izgaranja, protoka, stupnjeva, viskoznosti, gustoće, kiselosti, koncentracije i rotacije; uređaja za sumiranje (tj. bilježenje); mjerača tekućine i uređaja za računanje; instrumenata za mjerenje i ispitivanje karakteristika električne energije i električnih signala; instrumenata i mjernih sustava za laboratorijske analize kemijskih ili fizičkih spojeva ili koncentraciju uzoraka krutih, tekućih, plinovitih ili složenih spojeva; ostala mjerenja, mjerni instrumenti i njihovi dijelovi. Ovdje je uključena i proizvodnja neelektrične opreme za mjerenje, testiranje i navigaciju (osim jednostavnih električnih alata). Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju instrumenata zrakoplovnih motora
 • proizvodnju opreme za testiranje automobilskih ispušnih plinova
 • proizvodnju meteoroloških instrumenata
 • proizvodnju opreme za testiranje fizičkih svojstava i inspekcijske opreme
 • proizvodnju poligrafskih uređaja
 • proizvodnju instrumenata za otkrivanje zračenja i praćenje
 • proizvodnju uređaja za istraživanja
 • proizvodnju termometra na bazi tekućine u staklu i termometara bimetalne vrste (osim medicinskih)
 • proizvodnju uređaja za reguliranje vlažnosti
 • proizvodnju hidroničkoga kontrolora ograničenosti
 • proizvodnju kontrolora vatre i plamenika
 • proizvodnju spektrometra
 • proizvodnju uređaja za baždarenje gumenih kotača
 • proizvodnju potrošačkih brojila (npr. vode, plina)
 • proizvodnju mjerača protoka i uređaja za računanje
 • proizvodnju telebrojača
 • proizvodnju detektora mina, signalnih generatora, metalnih detektora
 • proizvodnju opreme za istraživanje, pronalaženje, navigaciju, te zrakoplovnu i nautičku opremu, uključujući sono-plutače
 • proizvodnju radarske opreme
 • proizvodnju GPS-uređaja
 • proizvodnju uređaja za kontrolu zaštite okoliša i automatsku kontrolu uređaja
 • proizvodnju opreme za mjerenje i bilježenje (npr. bilježenje letova)
 • proizvodnju uređaja za detektiranje pokreta
 • proizvodnju radara
 • proizvodnju instrumenata za laboratorijske analize (npr.opreme za analizu krvi )
 • proizvodnju laboratorijskih mjerača, vaga, inkubatora i različitih laboratorijskih aparata za mjerenje, ispitivanje itd.

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju telefonskih automatskih sekretarica, vidi 26.30
 • proizvodnju opreme za medicinska ispitivanja i opreme za zračenje, vidi 26.60
 • proizvodnju opreme za optičko pozicioniranje, vidi 26.70
 • proizvodnju diktafona, vidi 28.23
 • proizvodnju uređaja za mjerenje težine (osim laboratorijskih vaga), libela, krojačkih metara itd., vidi 28.29
 • proizvodnju medicinskih toplomjera, vidi 32.50
 • instaliranje industrijskih strojeva i postrojenja, vidi 33.20
 • proizvodnju jednostavnih mehaničkih mjernih alata (npr. mjernih vrpca, promjeromjera), vidi razred prerađivačke industrije prema uporabi glavne sirovine