Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Dovršavanje tekstila

Priprema i predenje tekstilnih vlakana

Proizvodnja ostalog tekstila

Proizvodnja gotovih tekstilnih proizvoda, osim odjeće

Proizvodnja netkanog tekstila i proizvoda od netkanog tekstila, osim odjeće

Proizvodnja ostalog tekstila, d. n.

Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila

Proizvodnja pletenih i kukičanih tkanina

Proizvodnja tepiha i sagova

Proizvodnja užadi, konopaca, upletenoga konca i mreža

Tkanje tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja ostaloga tehničkog i industrijskog tekstila

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju uskih tkanina, uključujući tkanine s osnovom bez potke, sastavljenu ljepilom
 • proizvodnju naljepnica, značaka itd.
 • proizvodnju ukrasnog pribora: vrpca, resa, pompona (loptica) itd.
 • proizvodnju tkanina impregniranih, presvučenih, prekrivenih ili laminiranih plastikom
 • proizvodnju metalizirane pređe i obavijene pređe, gumenoga konca i korda pokrivenoga s tekstilnim materijalom, tekstilne pređe ili vrpci prekrivenih, impregniranih, presvučenih gumom ili plastikom
 • proizvodnju korda za autogume od umjetne pređe visoke čvrstoće
 • proizvodnju raznih tekstilnih proizvoda: fitilja i vatrootpornih mrežica za plin
 • proizvodnju tekstilnih crijeva za vodu, pogonskih traka i remena (bez obzira na to jesu li su pojačani metalom ili nekim drugim materijalom ili nisu), tkanina za sita, za filtere
 • proizvodnju tekstilnih proizvoda za opremanje motornih vozila
 • proizvodnju slikarskog platna

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju prijenosnih vrpca, prijenosnoga pogonskog remenja od tekstilne tkanine, pređe ili korda impregniranog, presvučenog, prekrivenog ili laminiranoga s gumom, kada je guma pretežni sadržaj, vidi 22.19
 • proizvodnju ploča i folija od celularne gume ili plastike u kombinaciji s tekstilom samo radi pojačanja, vidi 22.19, 22.21
 • proizvodnju tkanina od pletene metalne žice, vidi 25.93