Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

Proizvodnja gnojiva i dušičnih spojeva

Proizvodnja industrijskih plinova

Proizvodnja koloranata i pigmenata

Proizvodnja ostalih anorganskih osnovnih kemikalija

Proizvodnja ostalih organskih osnovnih kemikalija

Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

Proizvodnja sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

Proizvodnja umjetnih vlakana

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja plastike u primarnim oblicima

Ovaj razred uključuje proizvodnju smole, plastičnih materijala i nevulkaniziranih termoplastičnih elastomera, mješavina i smjesa smola na korisničkoj bazi te proizvodnju nekorisničkih sintetičnih smola. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju plastike u primarnim oblicima:
  • polimera, uključujući one od etilena, propilena, stirena, vinilklorida, vinilacetata i akrilata
  • poliamida
  • fenolne i epoksi-smole i poliuretana
  • alkidne i poliester smole i polietera
  • silikona
  • izmjenjivača iona na bazi polimera

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju celuloze od njezinih kemijskih derivata

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju umjetnih i sintetičkih vlakana, silamebata i pređe, vidi 20.60
 • uništavanje plastičnih proizvoda, vidi 38.32