Category2

Proizvodnja računala i periferne opreme

Ovaj razred uključuje proizvodnju i/ili sklapanje elektroničkih računala kao što su glavno računalo (centralna jedinica), stolno računalo, prijenosno računalo (laptop) i računalni server (poslužitelj) te računalne periferne opreme kao što su uređaji za pohranu podataka i ulazni/izlazni uređaji (pisači, monitori, tipkovnice). Računala mogu biti analogna, digitalna ili hibridna. Digitalna računala, kao najčešća vrsta, su uređaji koji rade sljedeće: (1) pohranjuju programe obrade ili programe i podatke nužne za izvršenje programa; (2) mogu se slobodno programirati ovisno o zahtjevima korisnika; (3) izvode aritmetička izračunavanja specificirana po korisniku; i (4) izvode bez upletanja čovjeka, obrade programa koji zahtijevaju od računala da modificiraju njegovo izvršenje logičkom odlukom, za vrijeme trajanja procesa. Analogna računala sposobna su istodobno izvoditi matematičke module i uključivati najmanje jednu analognu kontrolu i programske elemente. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju stolnih računala
 • proizvodnju prijenosnih računala
 • proizvodnju glavnog računala (centralne jedinice)
 • proizvodnju dlanovnika (npr. PDA)
 • proizvodnju magnetskih diskovnih pogona, memorijskih štapića (flash drive uređaji) i ostalih uređaja za pohranu podataka
 • proizvodnju optičkih diskovnih pogona ( CD-RW, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RW)
 • proizvodnju pisača
 • proizvodnju monitora
 • proizvodnju tipkovnica
 • proizvodnju svih vrsta miševa, palica za igru (joysticks) i pomičnih kuglica (trackball)
 • proizvodnju računalnih terminala za posebne namjene
 • proizvodnju računalnih poslužitelja
 • proizvodnju skenera, uključujući čitače linijskih kodova
 • proizvodnju čitača pametnih kartica
 • proizvodnju kaciga za virtualnu stvarnost
 • proizvodnju računalnih projektora (videoprojektora)

Ovaj razred također uključuje:

 • proizvodnju računalnih terminala kao što su bankomati; uređaja namijenjenih elektroničkom plaćanju roba i usluga na prodajnim mjetima (POS terminali), mehanički neupravljanih
 • proizvodnju višefunkcionalne uredske opreme pomoću koje se mogu napraviti dvije ili više radnji i to: ispis, skeniranje, kopiranje, faksiranje

Ovaj razred isključuje:

 • umnožavanje snimljenih zapisa (računalnih medija, zvuka, videa, itd.), vidi 18.20
 • proizvodnju elektroničkih komponenata i elektroničkih sklopova koji se koriste u računalima i perifernim uređajima, vidi 26.1
 • proizvodnju unutarnjih/vanjskih računalnih modema, vidi 26.12
 • proizvodnju kartica sučelja, modula i sklopova, vidi 26.12
 • proizvodnju modema, noseće opreme, vidi 26.30
 • proizvodnju digitalnih komunikacijskih sklopki, opreme za komunikaciju podacima (npr. mostova, usmjerivača, pristupnika), vidi 26.30
 • proizvodnju elektroničkih uređaja za široku potrošnju, kao što su CD i DVD-uređaji, vidi 26.40
 • proizvodnju televizijskih monitora i zaslona, vidi 26.40
 • proizvodnju konzola za videoigre, vidi 26.40
 • proizvodnju praznih optičkih i magnetskih medija koji se koriste s računalima ili ostalim uređajima, vidi 26.80
Category1
Category3