Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja boja, lakova i sličnih premaza, grafičkih boja i kitova

Proizvodnja osnovnih kemikalija, gnojiva i dušičnih spojeva, plastike i sintetičkoga kaučuka u primarnim oblicima

Proizvodnja ostalih kemijskih proizvoda

Proizvodnja pesticida i drugih agrokemijskih proizvoda

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje, parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

Proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

Proizvodnja umjetnih vlakana

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja sapuna i deterdženata, sredstava za čišćenje i poliranje

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju organskih površinski aktivnih tvari
 • proizvodnju papira, vate, filca itd., presvučenih ili prekrivenih sapunom ili deterdžentom
 • proizvodnju sirovoga glicerola
 • proizvodnju sapuna, osim kozmetičkog sapuna
 • proizvodnju površinski aktivnih preparata:
  • prašaka za pranje, čvrstih ili tekućih te deterdženata
  • prašaka za pranje posuđa
  • omekšivača za tekstil
 • proizvodnju sredstava za čišćenje i poliranje:
  • sredstava za osvježivanje zraka u prostorijama
  • umjetnih voskova i preparata za bazi voskova
  • politura i krema za kožu
  • politura i krema za drvo
  • politura za karoserije, staklo i metal
  • pasta i praškova za ribanje, uključujući papir, vatu itd. kojima su presvučeni ili prekriveni

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju pojedinačnih, kemijski definiranih spojeva, vidi 20.13, 20.14
 • proizvodnju glicerola sintetiziranoga iz naftnih proizvoda, vidi 20.14
 • proizvodnju kozmetičkog sapuna, vidi 20.42