Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja elektroničkih komponenata i ploča

Proizvodnja elektroničkih uređaja za široku potrošnju

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju; proizvodnja satova

Proizvodnja instrumenata i aparata za mjerenje, ispitivanje i navigaciju

Proizvodnja satova

Proizvodnja komunikacijske opreme

Proizvodnja magnetskih i optičkih medija

Proizvodnja opreme za zračenje, elektromedicinske i elektroterapeutske opreme

Proizvodnja optičkih instrumenata i fotografske opreme

Proizvodnja računala i periferne opreme

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja satova

Ovaj razred uključuje proizvodnju satova i vremenskih uređaja te njihovih dijelova. Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju satova svih vrsta, uključujući satove za instrument-ploče
 • proizvodnju kućišta za satove, uključujući i one od plemenitih metala
 • proizvodnju opreme za bilježenje vremena i opreme za mjerenje, bilježenje te one sa drugačijim prikazivanjem vremenskih intervala sa satnim mehanizmom ili sa sinkroniziranim motorom kao što su:
  • mjerači parkirnog vremena
  • satovi za mjerenje vremena
  • uređaji za otiskivanje vremena i datuma
  • procesni tajmeri
 • proizvodnju vremenskih prekidača i drugih naprava sa satnim mehanizmom ili sinkroniziranim motorom:
  • brava s ugrađenim satnim mehanizmom
 • proizvodnju dijelova za satove:
  • mehanizama za sve vrste satova
  • opruga, ležišnih kamenova, brojčanika, kazaljki, ploča, mostova i drugih dijelova
  • satnih futrola i kućišta od svih materijala

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju nemetalnog satnoga remena (tekstilnoga, kožnoga, plastičnoga), vidi 15.12
 • proizvodnju satnog remena od plemenitih metala, vidi 32.12
 • proizvodnju satnog remena od neplemenitih metala, vidi 32.13