Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Ostala prerađivačka industrija

Popravak i instaliranje strojeva i opreme

Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala

Proizvodnja duhanskih proizvoda

Proizvodnja električne opreme

Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim strojeva i opreme

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda

Proizvodnja kože i srodnih proizvoda

Proizvodnja metala

Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica

Proizvodnja namještaja

Proizvodnja odjeće

Proizvodnja osnovnih farmaceutskih proizvoda i farmaceutskih pripravaka

Proizvodnja ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda

Proizvodnja ostalih prijevoznih sredstava

Proizvodnja papira i proizvoda od papira

Proizvodnja pića

Proizvodnja prehrambenih proizvoda

Proizvodnja proizvoda od gume i plastike

Proizvodnja računala te elektroničkih i optičkih proizvoda

Proizvodnja strojeva i uređaja, d. n.

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene

Proizvodnja mehaniziranoga ručnog alata

Proizvodnja ostalih strojeva za opće namjene, d. n.

Proizvodnja peći i plamenika

Proizvodnja rashladne i ventilacijske opreme, osim za kućanstvo

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

Proizvodnja uredskih strojeva i opreme (osim proizvodnje računala i periferne opreme)

Proizvodnja ostalih strojeva za posebne namjene

Proizvodnja strojeva za obradu metala i alatnih strojeva

Proizvodnja strojeva za opće namjene

Proizvodnja strojeva za poljoprivredu i šumarstvo

Proizvodnja tekstila

Tiskanje i umnožavanje snimljenih zapisa

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Proizvodnja uređaja za dizanje i prenošenje

Ovaj razred uključuje:

 • proizvodnju strojeva za ručno upravljanje ili mehanički pogon, za podizanje, prenošenje, utovar i istovar:
  • kolotura, dizala, vitala, ručnih vitala
  • dizalica, kranova pokretnih platformi za podizanje, tronožaca itd.
  • radnih viljuškara bez obzira na to jesu li opremljeni uređajem za dizanje ili prenošenje ili su na vlastiti pogon, za korištenje u tvornicama (uključujući ručna kolica i tačke)
  • mehaničkih manipulatora i industrijskih robota posebno dizajniranih za dizanje, prenošenje, utovar ili istovar
 • proizvodnju pokretnih traka, žičara itd.
 • proizvodnju dizala, pokretnih stepenica i pokretnih staza za hodanje
 • proizvodnju specijaliziranih dijelova za uređaje za dizanje i prenošenje

Ovaj razred isključuje:

 • proizvodnju industrijskih robota za višenamjensku upotrebu, vidi 28.99
 • proizvodnju beskonačnih elevatora i pokretnih traka, za rad pod zemljom, vidi 28.92
 • proizvodnju mehaničkih lopata, kopačica i utovarivača, vidi 28.92
 • proizvodnju plovećih dizalica, željezničkih dizalica, kamionskih dizalica, vidi 30.11, 30.20
 • montažu dizalica i elevatora, vidi 43.29