Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Djelatnosti kockanja i klađenja

Knjižnice, arhivi, muzeji i ostale kulturne djelatnosti

Kreativne, umjetničke i zabavne djelatnosti

Sportske djelatnosti te zabavne i rekreacijske djelatnosti

Sportske djelatnosti

Djelatnosti sportskih klubova

Fitnes centri

Ostale sportske djelatnosti

Rad sportskih objekata

Zabavne i rekreacijske djelatnosti

Rad sportskih objekata

Ovaj razred uključuje:

 • rad objekata za sportska natjecanja na otvorenom ili u zatvorenom prostoru (objekti mogu biti otvorenog tipa, ograđeni, natkriveni te sa ili bez sjedala):
  • stadiona za nogomet, hokej, kriket, ragbi
  • trkaćih staza za automobilske utrke, utrke pasa, konjske utrke
  • plivačkih bazena i stadiona
  • atletskih stadiona
  • arena i stadiona za zimske sportove
  • boksačkih arena
  • igrališta za golf
  • staza za kuglanje
 • organiziranje i vođenje sportskih natjecanja na otvorenom ili u zatvorenom prostoru, za profesionalce ili amatere, u vlastitim sportskim objektima. Ovaj razred uključuje upravljanje sportskim objektima i osiguravanje potrebnog osoblja za rad tim objektima.

Ovaj razred isključuje:

 • rad skijaških žičara, vidi 49.39
 • iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport, vidi 77.21
 • djelatnosti fitnes centara, vidi 93.13
 • djelatnosti rekreacijskih parkova i plaža, vidi 93.29