Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo; tehničko ispitivanje i analiza

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Fotografske djelatnosti

Ostale stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, d. n.

Prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

Pravne i računovodstvene djelatnosti

Promidžba (reklama i propaganda) i istraživanje tržišta

Upravljačke djelatnosti; savjetovanje u vezi s upravljanjem

Veterinarske djelatnosti

Znanstveno istraživanje i razvoj

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Specijalizirane dizajnerske djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

  • modni dizajn tkanina, odjeće, obuće, nakita, namještaja i ostalih predmeta (opreme) za interijere, ostalih modnih proizvoda, kao i drugih proizvoda za osobnu potrošnju ili kućanstvo
  • industrijski dizajn, tj. izradu i razvoj nacrta i specifikacija koji optimiraju upotrebu, vrijednost i izgled proizvoda, uključujući izbor materijala, mehanizama, oblika, boje i načina površinske obrade proizvoda, a uzimajući u obzir ljudske osobine i potrebe, sigurnost, tržišnu zanimljivost kod distribucije, upotrebe i održavanja proizvoda
  • usluge grafičkog dizajna
  • djelatnosti uređenja interijera

Ovaj razred isključuje:

  • izradu i programiranje internetskih stranica, vidi 62.01
  • izradu nacrta (projektiranje) zgrada, vidi 71.11
  • tehničko projektiranje tj. primjenu zakona fizike i načela inženjerstva kod projektiranja strojeva, materijala, instrumenata, struktura, procesa i sustava, vidi 71.12