Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja

Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice

Pružanje usluga zajednici kao cjelini

Djelatnosti vatrogasne službe

Poslovi javnog reda i sigurnosti

Poslovi obrane

Sudske i pravosudne djelatnosti

Vanjski poslovi

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Umjetnost, zabava i rekreacija

Sudske i pravosudne djelatnosti

Ovaj razred uključuje:

  • upravljanje i vođenje građanskim i kaznenim sudovima, vojnim sudovima i pravosudnim sustavima, uključujući savjetovanje i zastupanje u ime državnih tijela ili kada ih pružaju državna tijela, u obliku isplate u novcu ili usluga koje financira država
  • donošenje presuda i tumačenja zakona
  • arbitraža u građanskim sporovima
  • upravljanje zatvorima i popravnim ustanovama, uključujući rehabilitacijske usluge bez obzira obavljaju li te djelatnosti državna tijela ili privatne jedinice uz naplatu ili na osnovi ugovora

Ovaj razred isključuje:

  • savjetovanje i zastupanje u građanskim, kaznenim i ostalim sporovima, vidi 69.10
  • djelatnosti zatvorskih škola, vidi odjeljak 85
  • djelatnosti zatvorskih bolnica, vidi 86.10