Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo informacijsko-komunikacijskom opremom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo izvan prodavaonica, štandova i tržnica

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo na štandovima i tržnicama

Trgovina na malo ostalom opremom za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo sagovima i prostiračima za pod, zidnim i podnim oblogama u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo tekstilom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo željeznom robom, bojama i staklom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo ostalom robom u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo proizvodima za kulturu i rekreaciju u specijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i ostalim proizvodima za kućanstvo u specijaliziranim prodavaonicama

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na malo namještajem za kućanstvo
  • trgovinu na malo proizvodima za rasvjetu
  • trgovinu na malo kuhinjskim posuđem, priborom za jelo, predmetima od gline, stakla, porculana i keramike
  • trgovinu na malo proizvodima od drva, pluta i pruća
  • trgovinu na malo neelektričnim aparatima za kućanstvo
  • trgovinu na malo glazbenim instrumentima i muzikalijama
  • trgovinu na malo sigurnosnim sustavima kao što su ključanice, sefovi i sigurnosni pretinci (trezori), bez usluga ugradnje ili održavanja
  • trgovinu na malo predmetima i opremom za kućanstvo, d. n.

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na malo antikvitetima, vidi 47.79