Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

Trgovina na veliko računalima, perifernom opremom i softverom

Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na veliko elektroničkim i telekomunikacijskim dijelovima i opremom

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na veliko elektroničkim cijevima
  • trgovinu na veliko poluvodičkim elementima
  • trgovinu na veliko mikročipovima i integriranim krugovima
  • trgovinu na veliko tiskanim krugovima
  • trgovinu na veliko praznim audio i videovrpcama i disketama, magnetskim i optičkim diskovima (CD-i, DVD-i)
  • trgovinu na veliko telefonima i komunikacijskom opremom

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na veliko snimljenim audio i videovrpcama, CD-ima, DVD-ima, vidi 46.43
  • trgovinu na veliko računalima i računalnom perifernom opremom, vidi 46.51