Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko alatnim strojevima

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

Trgovina na veliko ostalim uredskim strojevima i opremom

Trgovina na veliko poljoprivrednim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko strojevima za rudnike i građevinarstvo

Trgovina na veliko strojevima za tekstilnu industriju te strojevima za šivanje i pletenje

Trgovina na veliko uredskim namještajem

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na veliko ostalim strojevima i opremom

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na veliko prijevoznom opremom, osim motornim vozilima, motociklima i biciklima
  • trgovinu na veliko automatiziranim proizvodnim linijama
  • trgovinu na veliko žicom, prekidačima i drugim instalacijskim materijalom za industrijsku uporabu
  • trgovinu na veliko ostalim elektromaterijalom kao što su elektromotori, transformatori
  • trgovinu na veliko ostalim strojevima, d. n., za uporabu u industriji (osim za rudnike, građevinarstvo i tekstilnu industriju), trgovini, navigaciji i drugim uslužnim djelatnostima

Ovaj razred također uključuje:

  • trgovinu na veliko mjernim instrumentima i opremom

Ovaj razred isključuje:

  • trgovinu na veliko motornim vozilima, prikolicama i stambenim autoprikolicama, vidi 45.1
  • trgovinu na veliko dijelovima za motorna vozila, vidi 45.31
  • trgovinu na veliko motociklima, vidi 45.40
  • trgovinu na veliko biciklima, vidi 46.49