Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe

Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

Građevinarstvo

Informacije i komunikacije

Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje

Nepoznata djelatnost

Obrazovanje

Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

Ostale uslužne djelatnosti

Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo

Poslovanje nekretninama

Prerađivačka industrija

Prijevoz i skladištenje

Rudarstvo i vađenje

Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na malo, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Trgovina na veliko i na malo motornim vozilima i motociklima; popravak motornih vozila i motocikala

Trgovina na veliko, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

Nespecijalizirana trgovina na veliko

Ostala specijalizirana trgovina na veliko

Trgovina na veliko hranom, pićima i duhanom

Nespecijalizirana trgovina na veliko hranom, pićima i duhanskim proizvodima

Trgovina na veliko duhanskim proizvodima

Trgovina na veliko kavom, čajem, kakaom i začinima

Trgovina na veliko mesom i mesnim proizvodima

Trgovina na veliko mlijekom, mliječnim proizvodima, jajima, jestivim uljima i mastima

Trgovina na veliko ostalom hranom uključujući ribe, rakove i školjke

Trgovina na veliko pićima

Trgovina na veliko šećerom, čokoladom i bombonima

Trgovina na veliko voćem i povrćem

Trgovina na veliko informacijsko-komunikacijskom opremom

Trgovina na veliko ostalim strojevima, opremom i priborom

Trgovina na veliko poljoprivrednim sirovinama i živom stokom

Trgovina na veliko proizvodima za kućanstvo

Trgovina na veliko uz naplatu ili na osnovi ugovora

Umjetnost, zabava i rekreacija

Trgovina na veliko pićima

Ovaj razred uključuje:

  • trgovinu na veliko alkoholnim pićima
  • trgovinu na veliko bezalkoholnim pićima

Ovaj razred također uključuje:

  • kupnju vina bez ambalaže (u rinfuzi) i punjenje u boce bez prethodne dorade

Ovaj razred isključuje:

  • miješanje vina ili destiliranih alkoholnih pića, vidi 11.01 i 11.02